Elimu Mjini Malindi

Hakuna upungufu wa chaguzi za elimu mjini Malindi, ingawa unaweza kupata mifumo tofauti na ubora wa elimu inayotolewa kutofautiana. Kama ilivyokuwa kawaida ya miji duniani, shule bora za Malindi zinamilikiwa na watu binafsi na kupatikana katika maeneo ya watu wenye pesa nyingi.
 
Shule za chekechea (nursery school) ni msingi wa elimu ya kawaida ya Malindi. Kwa ujumla hizi shule zinatambulika kama  shule ambazo zinatengeneza msingi wa awali (KG1 & KG2) kwa baadhi ya watoto wenye umri wa miaka miwili hadi mitano. Elimu ya msingi na sekondari ni muhimu kuanzia miaka 5 hadi miaka 14-16.
Siku ya shule, kulingana na kanuni za serikali, kwa kawaida huanzia saa 8 asubuhi hadi saa 3.30 jioni, Jumatatu hadi Ijumaa.
Mwaka wa masomo una awamu tatu, unaanza mwanzo wa Januari hadi Novemba. Kuna mapumziko ya muda wa mwezi mmoja kati ya kila muhula, na mapumziko ya wiki 8 mwisho wa mwaka ambayo hufanyika Novemba na Desemba.
Malindi kuna shule za aina mbili:

Shule za Serikali / Umma

Kama ilivyokuwa ada ya wanafunzi wengi nchini, wanafunzi wengi mjini Malindi huhudhuria shule za bure za serikali zinazofadhiliwa na ushuru na wizara ya elimu, kufuatia mtaala wa kitaifa. Elimu ya kiwango cha juu katika shule hizi za serikali nyingi kutoka kwa shule bora za serikali kutoka kwa ubora hadi mbaya. Hata hivyo, alama ya jumla ya shule hizi ni ya wastani. Inapendekezwa kuwapeleka wanafunzi shule katika mitaa yao, hivyo ni jambo la msingi kufanya utafiti kabla ya kwenda eneo fulani.

Shule 2. za kibinafsi

Shule za kibinafsi ni aina ya shule ambazo hulazimu wazazi  kuchagua  shule ambazo wazazi wanalipa ada, au baadhi ya wakati, wanafunzi wanapata udhamini au wanafadhiliwa kujiunga nazo. Nyingi katika  shule binafsi katika mjini wa malindi hutoa elimu kuanzia ngazi ya chekechea (nursery) hadi miaka 18. Shule hizi zinazidi kupata maarufu kwa baadhi wazazi wenye kipato cha kati ambao wanatafuta elimu bora kwa watoto wao kuliko shule nyingi vya serikali au umma. Kuna shule za  jinsia moja (wavulana au wasichana), zenye nafasi ya kuchagua  elimu na dini, baadhi zenye mabweni( boarding facilities).

We endeavor to keep our content True, Accurate, Correct, Original and Up to Date.If you believe that any information in this article is Incorrect, Incomplete, Plagiarised, violates your Copyright right or you want to propose an update, please send us an email to info@malindians.com indicating the proposed changes and the content URL(link). Provide as much information as you can and we promise to take corrective measures to the best of our abilities.
Bloggers Association of Kenya Tracker